ਡੀਮੇਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ

ਡਿਮੇਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ, ਜਾਂ ਬੀਐਚ ਕਰਵ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੁੰਬਕ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਚੁੰਬਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹਿਸਟਰੇਸਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ. ਇਹ ਚੁੰਬਕੀ ਦੀਆਂ ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਡੀਮੈਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ. ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਕਰਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਚੁੰਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪਡ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਮੈਗਨੇਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਕਈ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਡੀਮਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਡਿਮੇਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਹੇਠਾਂ ਸਿੰਡਡ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਮੈਗਨੇਟਸ ਲਈ ਡੀਮਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ

           ਬ੍ਰ (ਕੇਜੀ)

Hcj (kOe)

10.4 10.8 11.3 11.7 12.2 12.5 12.8 13.2 13.6 14 14.3 ਮੈਕਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਟੈਂਪ.
(° C)
12     ਐਨ 35 ਐਨ 38 ਐਨ 40 ਐਨ 42 ਐਨ 45 ਐਨ 48 ਐਨ 50 ਐਨ 52 80
14  ਐਨ 33 ਐਮ ਐਨ 35 ਐਮ ਐਨ 38 ਐਮ ਐਨ 40 ਐਮ ਐਨ 42 ਐਮ ਐਨ 45 ਐਮ ਐਨ 48 ਐਮ ਐਨ 50 ਐਮ  100
17   ਐਨ 33 ਐਚ N35H N38H N40H N42H N45H ਐਨ 48 ਐਚ   120
20   N33SH N35SH N38SH N40SH N42SH N45SH    150
25 N28UH N30UH N33UH N35UH N38UH N40UH      180
30 N28EH N30EH N33EH N35EH N38EH       200
35 N28AH N30AH ਐਨ 33 ਏਐਚ         230

ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਨਰਿਅਲ ਸਮੈਰੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਮੈਗਨੇਟਸ ਲਈ ਡੀਮਗਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਵ

ਬ੍ਰਿ (ਕੇਜੀ)

Hcj (kOe)

7.5 7.9 8.4 8.9 9.2 9.5 10.2 10.3 10.8 11 11.3 ਮੈਕਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਟੈਂਪ.
(° C)
15 ਵਾਈਐਕਸ 14 ਵਾਈਐਕਸ 16 ਵਾਈਐਕਸ 18 ਵਾਈਐਕਸ 20 ਵਾਈਐਕਸ 22 ਵਾਈਐਕਸ 24       250
20 YX14H YX16H ਵਾਈਐਕਸ 18 ਐੱਚ YX20H YX22H YX24H         250
8        YXG26M ਵਾਈਐਕਸਜੀ 28 ਐਮ YXG30M YXG32M ਵਾਈਐਕਸਜੀ 34 ਐਮ 300
18       ਵਾਈਐਕਸਜੀ 22 ਵਾਈਐਕਸਜੀ 24 YXG26 ਵਾਈਐਕਸਜੀ 28 ਵਾਈਐਕਸਜੀ 30 ਵਾਈਐਕਸਜੀ 32 ਵਾਈਐਕਸਜੀ 34 350
25       YXG22H YXG24H YXG26H ਵਾਈਐਕਸਜੀ 28 ਐਚ YXG30H YXG32H YXG34H 350
15      YXG22LT        350