ਫਲੈਕਸ ਘਣਤਾ ਲਈ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਲਈ ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ ਜਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੁੰਬਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਸਲਾ ਮੀਟਰ, ਗੌਸ ਮੀਟਰ, ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਬਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਗੌਸ ਵਿੱਚ, ਵਹਾਅ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜੇ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ "Z" ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਤਾਕਤ ਲਈ ਹਨ।ਇਹ ਗਣਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ "ਵਰਗ ਲੂਪ" ਜਾਂ "ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ" ਚੁੰਬਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ, ਸਮਰੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਫੇਰਾਈਟ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਨੀਕੋ ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ
ਕੁੱਲ ਏਅਰ ਗੈਪ > 0
ਜ਼ =mm
ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਲ =mm
ਵਿਆਸ
ਡੀ =mm
ਬਕਾਇਆ ਇੰਡਕਸ਼ਨ
ਬ੍ਰ =ਗੌਸ
ਨਤੀਜਾ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ
ਬੀ =ਗੌਸ
ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ
ਕੁੱਲ ਏਅਰ ਗੈਪ > 0
ਜ਼ =mm
ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਲ =mm
ਚੌੜਾਈ
ਵਾ =mm
ਉਚਾਈ
ਹ =mm
ਬਕਾਇਆ ਇੰਡਕਸ਼ਨ
ਬ੍ਰ =ਗੌਸ
ਨਤੀਜਾ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਣਤਾ
ਬੀ =ਗੌਸ
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਿਆਨ

ਫਲੈਕਸ ਘਣਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗਣਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।